شرایط پرداخت هزینه طراحی سایت اقساطی

طراحی سایت اقساطی

تعداد اقساط پرداختی شما بر اساس نوع پکیج انتخاب شده و جمع کل قرارداد با پیش پرداخت یک سوم از کل قرارداد و پرداخت مابقی در ماه های آتی حداکثر تا 4 ماه می باشد.

امکان پرداخت با اقساط بلند مدت

اگر بنا به دلایل یا شرایطی خاص، درخواست اقساط بلند مدت شود با هماهنگی با واحد فروش می توانید پرداختتان را کامل کنید.

دریافت کامل شرایط سایت در پرداخت اقساطی

برای تیم وب فارسینو رضایت مشتریان عزیز مهم ترین اصل به شمار می آید بنابراین شما می توانید تمام امکاناتی که شامل پکیج انتخابیتان می باشد را بدون هیچ کمبودی در کیفیت نهایی کار دریافت کنید.

تعرفه طراحی سایت شرایطی

با توجه به تنوع پکیج های ارائه شده در بخش سئو و طراحی سایت، شما می توانید لیست کامل تعرفه ها و قیمت های هر پکیج را با تماس و مشاوره ی رایگان از واحد فروش به دست آورید.